ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.com
950.00BDT
.net
1200.00BDT
.tv
3000.00BDT
.org
1250.00BDT
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
950.00BDT
1 سال
950.00BDT
1 سال
950.00BDT
1 سال
.net
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
.org
1250.00BDT
1 سال
1250.00BDT
1 سال
1250.00BDT
1 سال
.tv
3000.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
.info
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
.biz
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
.live
2100.00BDT
1 سال
2100.00BDT
1 سال
2100.00BDT
1 سال
.mobi
1800.00BDT
1 سال
1800.00BDT
1 سال
1800.00BDT
1 سال
.shop
3500.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
.xyz
100.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
.art
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
.asia
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
.best
10000.00BDT
1 سال
10000.00BDT
1 سال
10000.00BDT
1 سال
.bet
1650.00BDT
1 سال
1650.00BDT
1 سال
1650.00BDT
1 سال
.buzz
3700.00BDT
1 سال
3700.00BDT
1 سال
3700.00BDT
1 سال
.academy
2800.00BDT
1 سال
2800.00BDT
1 سال
2800.00BDT
1 سال
.blog
2600.00BDT
1 سال
2600.00BDT
1 سال
2600.00BDT
1 سال
.camp
4200.00BDT
1 سال
4200.00BDT
1 سال
4200.00BDT
1 سال
.car
300000.00BDT
1 سال
300000.00BDT
1 سال
300000.00BDT
1 سال
.cars
300000.00BDT
1 سال
300000.00BDT
1 سال
300000.00BDT
1 سال
.cash
2700.00BDT
1 سال
2700.00BDT
1 سال
2700.00BDT
1 سال
.casino
15000.00BDT
1 سال
15000.00BDT
1 سال
15000.00BDT
1 سال
.cc
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
1200.00BDT
1 سال
.city
2000.00BDT
1 سال
2000.00BDT
1 سال
2000.00BDT
1 سال
.me
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
.click
1000.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
.desi
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
.doctor
9000.00BDT
1 سال
9000.00BDT
1 سال
9000.00BDT
1 سال
.download
3000.00BDT
1 سال
3000.00BDT
1 سال
3000.00BDT
1 سال
.energy
9900.00BDT
1 سال
9900.00BDT
1 سال
9900.00BDT
1 سال
.engineer
3500.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
.fashion
3500.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
3500.00BDT
1 سال
.group
2200.00BDT
1 سال
2200.00BDT
1 سال
2200.00BDT
1 سال
.help
2500.00BDT
1 سال
2500.00BDT
1 سال
2500.00BDT
1 سال
.hospital
4500.00BDT
1 سال
4500.00BDT
1 سال
4500.00BDT
1 سال
.host
8000.00BDT
1 سال
8000.00BDT
1 سال
8000.00BDT
1 سال
.icu
650.00BDT
1 سال
650.00BDT
1 سال
650.00BDT
1 سال
.in
1000.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
1000.00BDT
1 سال
.ltd
2000.00BDT
1 سال
2000.00BDT
1 سال
2000.00BDT
1 سال
.name
950.00BDT
1 سال
950.00BDT
1 سال
950.00BDT
1 سال
.news
2150.00BDT
1 سال
2150.00BDT
1 سال
2150.00BDT
1 سال
.online
3000.00BDT
1 سال
3000.00BDT
1 سال
3000.00BDT
1 سال
.pro
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
.promo
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
1500.00BDT
1 سال
.uk
900.00BDT
1 سال
900.00BDT
1 سال
900.00BDT
1 سال
.us
700.00BDT
1 سال
800.00BDT
1 سال
800.00BDT
1 سال
.io
4000.00BDT
1 سال
4000.00BDT
1 سال
4000.00BDT
1 سال
.site
3000.00BDT
1 سال
3000.00BDT
1 سال
3000.00BDT
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains